Летопис 2017/2018

Основна школа
„ ЈАНКО КАТИЋ „
Космајска 153, Рогача
Тел: 011/8255 - 021
www.osjankokaticrogaca.nasaskola.rs
имејл: [email protected]
 
 
ЛЕТОПИС ШКОЛЕ
школска 2017/2018. година
 
 

 
 
Психолог школе: Софија Попов Марковић
Септембар 2018. године
 
Бројно стање ученика
МАТИЧНА ШКОЛА У РОГАЧИ

Разред и одељење Број ученика Одељењски старешина
I-1 6 Владан Аћимовић
II-1   6 Александра Ленђеловић
III-1    7 Невена Милановић
IV-1 13 Душица Стевановић
Укупно у млађим разредима 32  
V-1 17  Снежана Николић
VI-1 13  Милош Бранисављевић
VII-1 25 Кристина Ђуричић
VIII-1 23 Станка Томчић
Укупно у старијим разредима 78  
Укупно 110  

ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА
Разред и одељење I раз. II раз. III раз. IV раз Укупно Одељењски старешина
Сибница  
 3
 
1
 
1
 
2
 
7
 
 I – II Љиљана Паркић
Дрлупа  
6
 
 
4
 
4
 
1
 
5
II-IV    Милена Ковачевић
10 I-III     Јасмина Аћимовић
Дучина  1    5  
  8 

 
 
  5

 
10 II-IV    Андријана Томов
9 I-III     Слађана Бранисављевић
Слатина - - 3 2 5 III-IIV  Шормаз Оливера
  10 10 16 10 46  

СЕПТЕМБАР

У петак, 01.09.2017.године почела школска 2017-18. Година

04. 09. 2017. Конститутивна седница Ученичког парламента, изабрани су председник, заменик председника и записничар, као и два представника у Школски одбор
12.09.2017.у оквиру манифестације „Недеља руског филма у Србији“ у школи је, у сарадњи са Домом културе у Сопоту, одржана пројекција филма „Бајке детињства“.
13.09.2017. Одржана седница Наставничког већа
14.09.2017. Одржана конститутивна седница Савета родитеља школе на којој су изабрани председник и заменик председника Савета родитеља.Родитељи су упознати са основним актима школе на почетку школске године.
             Одржана седница Школског одбора на којој су усвојени извештаји о раду у претходној школској години и донет је Годишњи план рада за ову школску годину, као и Анекс Школског програма који се односи на измене у 5.разреду.
             Ученици 5. и 7.разреда радили су иницијални тест из српског језика. Тестове је саставио и школи доставио Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.
20.09.2017. МУП Сопот почео реализацију предавања за ученике 4. и 6.разреда на тему „Основи безбедности деце“. Током школске године биће одржано укупно 8 часова – тема ( једном месечно ).
21.09.2017.  Ученици 5. и 7.разреда су радили иницијални тест из математике. Тестове је, такође, израдио Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.
26.10.2017. Ученици 7.и 8.разреда су у Раљи учествовали на општинском такмичењу у рукомету.
27.09.2017.  Црвени крст Сопот је за ученике 6. и 7.разреда почео реализацију програма Прве помоћи. У току првог полугодишта биће реализовано 8 тема ( укупно 12 часова ). 
              
ОКТОБАР

02.10 – 08.10.2017. Обележена Дечја недеља, у оквиру које је за ученике млађих разреда одржана Школица вајања.
05.10.2017. Одржан је Јесењи крос за ученике трећег, четвртог и старијих разреда
09.10.2017. У сарадњи са Домом културе у Сопоту за ученике млађих разреда организован је сусрет са песникињом Јасминком Петровић.
            У ИО Дрлупа активисти Црвеног крста Сопот реализовали предавање из области „Здрави стилови живота“ ( Правилна исхрана, Физичка активност).
13.10.2017. У школи је гостовало „Весело позорје“.
17.10.2017. Ученици и ученице 6. 7. и 8.разреда су у Малој Иванчи учествовали на општинском такмичењу у кошарци.
18.10.2017. Ученици млађих разреда и њихови учитељи реализовали су амбијенталну наставу на Космају. 
31.10.2017. Просветна инспекторка је обавила редован инспекцијски надзор над радом школе.
 
НОВЕМБАР
 
07.11.2017  .Ученици петог разреда радили Упитник о прилагођености на пети разред и предметну наставу, резултати упитника биће представљени Наставничком већу.
08.11.2017. Поводом завршетка првог класификационог периода одржана је седница Наставничког већа.
15.11.2017. У школи је реализована акција Паркинг сервиса за ученике првог разреда, ученици су на поклон добили флуоресцентне прслуке.
16.11.2017. Ученици и ученице 7. и 8.разреда учествовали у Сопоту на општинском такмичењу у одбојци, дечаци заузели друго место.
23.11.2017. У школи је у сарадњи са Домом култур у Сопоту за ученике млађих разреда одржана пројекција филма „Време је за грудвање“
27.11.2017. Друга седница Ученичког парламента на којој је предложен члан Стручног актива за развојно планирање. Ученици су упознати са превенцијом насиља, посебним ризицима и мерама заштите и како реаговати када се насиље деси.
28. 11.2017. Одржана седница Наставничког већа на којиј су предложени чланови Стручног актива за развојно планирање.
Расписан традиционални ликовни и литерарни конкурс на тему „Живот и дело Светог Саве“.
29.11.2017. На седници Савета родитеља школе предложен члан Стручног актива за развојно планирање и изабран представник у Општински савет родитеља  који се ове школске године формира први пут. Родитељи су упознати са успехом и дисциплином ученика на крају првог класификационог периода,  Записноком о редовном инспекцијском надзором и  да ће у току следеће недеље бити одржани ванредни родитељски састанци на тему „ Превенција насиља, посебни ризици и мере заштите, као и реаговања у случају када се насиље деси“.
            Одржана седница Школског одбора на којој су именовани чланови Стручног актива за развојно планирање.Чланови Школског одбора су упознати са успехом и дисциплином ученика на крају првог класификационог периода и Записником о редовном инспекцијском надзору.
           У ИО Дучина реализована предавање из области „Здрави стилови живота“
30.11.2017. У матичној школи у Рогачи реализована предавања из области „Здрави стилови живота“ за ученике млађих разреда и ученике 8.разреда.

 
 
ДЕЦЕМБАР
 
05.12.2017. У матичној школи одржани заједнички/ванредни родитељски састанци за родитеље ученика од 1. до 4.разреда и за родитеље ученика од 5. до 8.разреда на тему „Превенција насиља,посебни ризици и мере заштите као и реаговања у случају када се насиље деси“. У издвојеним одељењима  су, такође, одржани родитељски састанци на исту тему према распореду који су утврдили учитељи у договору са родитељима ученика.
06.12.2017. Одржан први састанак Стручног актива за развојно планирање на коме су изабрани председник и заменик председника и приступило се изради Развојног плана школе за нови петогодишњи период, 2018.-2023.
11.12.2017. МУП Сопот реализовао предавање за ученике трећег разреда на тему „Безбедност деце у саобраћају“ и ученицима поделили тестиве које ће урадити са својим учитељима.

14.12.2017.  Ученици 8. разреда радили анкету о избору занимања у оквиру Професионалне оријентације.
16.12.2017.  У школи одржан семинар на тему „Методе наставе и учења“, присуствовало 19 наставника.
26.12.2017. Одржан Новогодишњи базар, продајна изложба радова ученика млађих разреда матичне школе. Продајну изложбу су припремили и ученици  ИО Сибница.
                    У библиотеци „Милован Видаковић“ у Сопоту додељене су награде на конкурсу библиотеке и ГО Сопот на тему “Сопот-мој завичај”. Из наше школе награђена су два ученичка рада и рад једне учитељице. Сви  учесници на конкурсу добили су Захвалницу за учешће на конкурсу.
28.12.2017. Драмски студио Дома културе у Сопоту гостовао у матичној школи са представом  „Новогодишња потера“.

29.12.2017. Ученици млађих разреда матичне школе са својим учитељима организовали су традиционални Новогодишњи маскенбал.Маскенбали су одржани и у ИО Дрлупа и ИО Дучина.
30.12.2017. У Дому културе у Сопоту ученицима који похађају програм  по ИОП-у и социјално угроженој деци, организација ЦОЦИ, Брига о деци, хуманитарна организација из Сопота је доделила новогодишње пакетиће.
У току овог месеца постављена је громобранска мрежа на објекту школе у ИО Дрлупа и инсталиран видео надзор у матичној школи у Рогачи, средствима МПНТР купљени приручници и додатна средства за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом.
 
ЈАНУАР
 
03.01.2018. Почео први део зимског распуста који ће трајати до 08.01.2018.
О9.01.2018. Почела настава након првог дела зимског распуста.
                     Дечји савез и Ученички парламент на заједничком састанку донели одлуку да се ученици укључе у акцију прикупљања новчаних средстава за наставак  лечења у иностранству бивше ученице ОШ „Милорад Мића Марковић из Мале Иванче.
10.01.2018. Стручни актив за развојно планирање анализирао текст Развојног плана по областима промене, развојним циљевима, активностима, задацима, критеријумима успеха, инструментима за праћење реализације и временску динамику реализације и праћења реализације као и носиоцима реализације и праћења реализације. Развојни план ће, као предлог, бити достављен Савету родитеља и Наставничком већу ради упознавања и  Школском одбору ради доношења.
16.01.2018. Апел за помоћ – приредба ученика од  2. до 7. разреда за прикупљање помоћи ради наставка лечења у иностранству за бившу ученицу основне школе из Мале Иванче.
17.01.2018. Савет родитеља – разматрао предлог Развојног плана за наредни петогодишњи период.
                    Наставничко веће разматрало предлог Развојног плана за наредни петогодишњи период.
18.01.2018. Школски одбор донео Развојни план за наредни петогодишњи период.
19.01.2018. Одржано школско такмичење из математике
26.01.2018. Ученице матичне школе у Рогачи од 1. до 8.разреда ( укупно 56 ученица ) радиле анкету у оквиру пројекта  „Промоција и развој женског спорта у Србији“.
27.01.2018. Свечано обележена школска слава - Свети Сава. Ученици награђени за најуспелије радове на конкурсу „Живот и дело Светог Саве“ и успех на турниру у стоном тенису.
30.01.2018. Одржано школско такмичење из физике.
31.01.2018. Одржане седнице одељењских већа и наставничког већа поводом завршетка првог полугодишта.
 
ФЕБРУАР
01.02.2018. Саопштавање успеха и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта.
                    Почео други део зимског распуста за ученике  који ће трајати до 09.02.2018.године.
12.02.2018. Почела настава након другог дела зимског распуста.
18.02.2018. Ученици шестог разреда учествовали на општинском такмичењи из физике у Основној школи „Јелица Миловановић“ у Сопоту.
20.02.20168. Одржано школско такмичење из историје
21.02.2018. Одржано школско такмичење из географије.
22.02.2018. Ученици и ученице 7. и 8. разреда учествовали на такмичењу у малом фудбалу у Основној школи „ Јелица Миловановић“  у Сопоту.
24.02.2018. Ученици трећег, четвртог и седмог разреда учествовали на општинском такмичењу из математике у Основној школи „Јелица Миловановић“ у Сопоту.
27.02.2018. Одржана седница Школског одбора на којој је усвојен завршни рачун  за 2017. .годину и  донет Статут школе.
 
МАРТ
   03.03.2018. Пет учитеља наше школе учествовало на 33.  Зимским сусретима учитеља  Србије у        Основној школи    „Михајло Пупин“ у Земуну – мото сусрета  “Дан стручног усавршавања“
05.03.2018. Одржано школско такмичење рецитатора.
06.03.2018. Учитељица четвртог разреда у Црвеном крсту Београда присуствовала семинару-обуци  за припрему ученика и реализацију такмичења „ Шта знаш о Црвеном крсту“.
08.03.2018. Поводом Дана жена одржане приредбе и радионице са мамама.
                    Одржано математичко такмичење „МИСЛИША“ за ученике другог, трећег и четвртог разреда.
10.03.2018. У школи реализован семинар  „ Акционо истраживање у функцији самовредновања рада   образовно-васпитне установе“. Семинару присуствовало 17 наставника, психолог школе, директор школе и директор ОШ „ Бора Лазић“ из Влашке.
                   Школа била домаћин општинског такмичења из техничког и информатичког образовања.
11.03.2018. Једна ученица седмог разреда учествовала на општинском такмичењу из географије које је одржано у Основној школи „Милорад-Мића Марковић“, Мала Иванча.
13.03.2018. На седници Ученичког парламента донет нов Пословник о раду Ученичког парламента.
                    На седници Наставничког већа донет нов Пословник о раду Наставничког већа.
17.03.2018. Два ученика осмог и једна ученица седмогразреда  учествовали  на општинском такмичењу из историје  које је одржано у Основној школи „Милорад-Мића Марковић“, Мала Иванча.
14.-21.03. 2018. Реализована настава у природи на Гочу.
23.03.2018. Ученици учествовали на општинском такмичењу рецитатора.
                    На седници Савета родитеља школе донет нов Пословник о раду Савета родитеља школе .
                    На седници Школског одбора донета нова акта школе:Пословник о раду школског одбора; Правилник о раду ОШ „Јанко Катић“ у Рогачи; Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа; Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика; Правилник о полагању испита; Правилник о похваљивању и награђивању ученика; Правилник о дисциплинској одговорности запослених за повреду радних обавеза; Правила понашања ученика, запослених и родитеља у школи.
Школски одбор је дао сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова у ОШ „Јанко Катић“ у Рогачи; разматрао је и усвојио Извештај о изведеној настави у природи ученика од 1. до 4. разреда на Гочу; упознат је са Пословником о раду Наставничког већа, Пословником о раду Савета родитеља школе и Пословником о раду Ученичког парламента и дао је сагласност на исте.
28.03.2018. Активисти Удружења надарених Браничевског округа посетили издвојена одељења са представом  “ Мачак у потрази за чизмама “. Том приликом ученицима поделили одећу у оквиру хуманитарне акције.


АПРИЛ

02.04. 2018.  Почео упис ученика у први разред школске 2018/2019. године.
                      Почео пролећни распуст за ученике, који траје до 09.04.2018.године.
13.и 14.04.2018. Пробни завршни испит за ученике осмог разреда.

17..04 и 18. 04. 2018.  Одржане седнице одељењских већа и  Наставничког већа поводом завршетка трећег  класификационог периода.
21/22.04.018. Учитељи који од  01.септембра раде у првом разреду, психолог и директор школе присуствовали обуци за остваривање програма наставе и учења оријентисаних на процес и исходе учења.
22.04.2018. Један ученик осмог разреда учествовао на градском такмичењу из историје које је одржано у ОШ „Милена Павловић-Барили“, Вишњичка бања.
 
МАЈ
05.05.2018.У школи одржан други дан семинара „ Акционо истраживање у функцији самовредновања рада образовно-васпитне установе“
09.05.2018. Обележен  Дан школе
14.05.2018.Ученица 3/1, Анђела Блажић, освојила друго место на конкурсу „Крв живот значи“ и присуствовала додели награда у Београду.
15.05.2018. Ученици четвртог разреда учествовали на општинском такмичењу „Шта знаш о Црвеном крсту“ - екипа из Рогаче освојила 1. а екипа из Дучине 3.место.
23.05.2018. У Центру за културу Сопот ученици присуствовали додели награда на конкурсу „Живот је леп“.
30 -31.05. 2018. Реализована  екскурзија ученика старијих разреда.
31.05.2018. Завршена наставна година за ученике осмог разреда.
Тестирање будућих првака за школску 2018/2019. годину – друга половина маја
ЈУН
05.06.2018. Одржане седнице Одељењског већа осмог разреда и Наставничког већа.
12.06.2018. Екскурзија  ученика  млађих разреда.
14.06.2018.Завршено друго полугодиште  школске 2017/18. године за ученике од првог до седмог разреда
                  Одржане завршне приредбе ученика четвртог разреда у којима су учествовали сви ученици млађих разреда и будући ученици првог разреда.
15.06.2018. Одржане седнице поводом завршетка наставе за ученике од 1. до 7.разреда. Један ученик 7.разреда понавља разред, један ученик 5.разреда иде на поправни испит из енглеског језика и један ученик 5.разреда полаже разредни испит из свих предмета
18.19.20.06. 2018. ЗАВРШНИ ИСПИТ ЗА УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА
18.06.-22.06.2018. Припремна настава за полагање разредног испита.
25.06.-29.06.2018. Разредни испити за ученика 5.разреда.
28.06.2018. Саопштавање успеха и подела ђачких књижица за ученике млађих и сведочанстава за ученике старијих разреда.
                     Објављивање коначних резултата завршног испита.
29.06.2018.Одржане седнице одељењског већа 5.разреда, Наставничког већа и  других  органа и тимова.
                    Ученици осмог разреда попуњавали и предали листе жеља у школи.
                   Ученици, носиоци Вукове дипломе,и ђак генерације,  присуствовали пријему код председника ГО Сопот.
 
ЈУЛ
05.07.2018. Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном и техничком сајту.
                     Одржана седница Школског одбора на којој је донет Школски програм за наредни четворогодишњи период.
08.07.2018. Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама.
09. и  10. 07. 2018. Упис ученика у средње школе – први уписни круг, сви ученици уписани у жељене средње школе.
10.07. – 14.07.2018. На теренима школе одржан Меморијални турнир у малом фудбалу „Златко Кандић – Злаја“ Рогача 2018.
АВГУСТ
 20.08.2018. одржана седница Наставничког већа и почела припремна настава за ученика који полаже поправни испит
23.08 и 24.08.2018. Реализован поправни испит за ученика петог разреда.
30.08.2018. Одржана седница одељењског већа петог разреда и сеница Наставничког већа на којој је разматран извештај о реализацији Годишњег плана рада школе у школској 2017/2018.години и пратећи извештаји.
31.08.2018.Реализована је екскурзије запослених на релацији Сопот-Бјељина-Сопот.