Летопис 2016/2017

Летопис

ОШ „Јанко Катић“ Рогача

Школска 2016 / 2017 година

МАТИЧНА ШКОЛА У РОГАЧИ
 

Разред и одељење Број ученика Одељењски старешина
I-1 6 Војиновић Милка
II-1 7 Бујагић Тијана
III-1 11 Стевановић Душица
IV-1 10 Аћимовић Владан
Укупно у млађим разр. 34  
V-1 12  Бранисављевић Милош
VI-1 25  Ђуричић Кристина
VII-1 23 Томчић Станка
VIII-1 16 Николић Снежана
Укупно у старијим раз. 76  
Укупно 110  
 
 
 
 
 
 
ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА
 

Разред и одељење I раз. II раз. III раз. IV раз Укупно Одељењски старешина
Сибница  
1
 
 
1
 
2
 
   2
 
         6
 
1,2,3,4    Љиљана Паркић
Дрлупа  
3
 
 
4
 
1
 
5
 
4
1-3    Васић Јелена
9 2-4     Аћимовић Јасмина
Дучина  
5
 
8
 
7
 
 
3
12 1-3    Спирић Милана
11 2-4    Слађана Јанковић
Слатина - 2 3 - 5   2,3  Шормаз Оливера
  9 15 13 10 47  
 
Укупно 157 ученикa школе.

 
СЕПТЕМБАР

01. 09. 2016  - почела школска 2016 - 2017 година

12.09.2016  Одржана седница Наставничког већа

12.09.2016  Одржана седница Савета родитеља

14.09.2016. Одржана седница Школског  одбора
 
14.09.2016 иницијално тестирање ученика 6 разреда из математике 

15.09.2016 Иницијално тестирање ученика 6.  разреда из српског језика

 
15. 09 .2016 прва конститутивна седница Ученичког парламента

21.09.2016 Иницијално тестирање ученика 8. разреда из математике

22.09.2016 Иницијално тестирање ученика 8 . разреда из српског језика





ОКТОБАР

03.10 – 09.10.2016 одржана Дечја недеља

04.10. 2016. Школа је била домаћин Општинског такмичења у кошарци

05. 10.2016. Сусрет са дечјим писцем Бранком Стевановић– Рогача па Дучина

06.10.2016. Јесењи крос

09.10.2016. Школица цртања- Рогача