Летопис 2014/2015

Летопис
ШКОЛСКА 2014/2015 ГОДИНЕ 


 
БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА
 
МАТИЧНА ШКОЛА У РОГАЧИ
 

Разред и одељење Број ученика Одељењски старешина
I-1 13 Стевановић Душица
II-1 10 Аћимовић Владан
III-1 8 Војиновић Милка
IV-1 7 Јанковић Слађана
Укупно у млађим разр. 38  
V-1 27  Томчић Станка
VI-1 16 Миљковић Снежана
VII-1 10 Илић Станица
VIII-1 20 Ђуричић Кристина
Укупно у старијим раз. 73  
Укупно 111  
 
 
 
 
ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА
 
Разред и одељење I раз. II раз. III раз. IV раз Укупно Одељењски старешина
Сибница  
2
 
 
2
 
-
 
-
 
4
 
 I – II Љиљана Паркић
Дрлупа  
1
 
 
5
 
4
 
5
 
10
II-IV    Аћимовић Јасмина
5 I-III     Поповић Јелена
Дучина  
6
 
3
 
4
 
7
10 II-IV    Спирић Боривоје
10 I-III     Спирић Милана
Слатина 2 - 2 2 6 I-III-IV  Шормаз Оливера
  11 10 10 14 45  

 
 


 
СЕПТЕМБАР
 
01.09.2014 Почела школска 2014/2015 година
 
03.09.2014 Састанак Тима за самовредновање
 
05.09.2014 Прва – Конститутивна седница Ученичког парламента
 
Резултати анкете о родитељском задовољству сарадњом са школом за претходну школску годину  представљени Наставничком већу.
 

 
 
ОКТОБАР
 
22.10.2014 Састанак Тима за самовредновање

 
 
НОВЕМБАР
 
19.11.2014 ученици петог разреда попуњавали упитник, резултати ће бити представљени на Наставничком већу
26.11.2014 Друга седница Ученичког парламента
29.11.14 семинар „Место језика у процесу комуникације “ , ОПИ Јагодина
 
 
ДЕЦЕМБАР
 
Ученици 8. разреда радили анкету о избору занимања.
 
Одржана наставничка и одељењска већа
 
Родитељи попунили анкету о задовољству сарадњом са школим и резултати анкете за прво полугодиште представљени Наставничком већу.
 
Традиционална новогодишња прослава и маскенбал у матичној школи
 
29.12.2014 крај првог полугодишта


ЈАНУАР
 
15.01.2015 семинар „Одрастање без алкохола, дроге , коцке, секти и насиља“ ОШ „Бранислав Нушић “ Београд
Урађена адаптација плафона, електричне инсталације на целом спрату, клизних врата и канцеларије секретара и рачуноводства на првом спрату.
 
21.01.2015 Састанак Тима за самовредновање
 
27.01.2015. Обележен дан Светог Саве
 
 
ФЕБРУАР
 
Почела припремна наставаиз следећих предмета( српски језик, математика, биологија, историја, хемија, географија, физика)  за ученике 8. разреда.
 
Одржана школска такмичења
 
Обављени систематски прегледи ученика
 
 
МАРТ
 
08.03.2015 Одржано општинско такмичење из историје
 
13.03. 2015 Ученици 8. разреда посетили Сајам образовања у Младеновцу.
 
Одржано такмичење из математике МИСЛИША
 
Одржано школско такмичење рецитатора
 
Родитељи ученика подносили захтеве за добијање бесплатних ученика
 
25.03.2015 Трећа седница Ученичког парламента
 
 
19.03.2015 Ученици радили Тест професионалних интересовања у оквиру професиналне оријентације.
 
 
 
 


АПРИЛ
01.04.2015 Почео упис ученика у први разред
 
07. и 8.04. 2015 у центру рогаче одржана продајна изложба радова ученика млађих разреда под називом „Ускршње чаролије“
 
 Резултати ТПИ као и Анкете о избору занимања престављени Наставничком већу

 16.04.2015 Четврта седница Ученичког парламента

 22.04.2015 Састанак Тима за самовредновање
 
24.04.2015 Одржана седница Наставничког већа

 
МАЈ
 
09.05.2015 Приредба и прослава поводом  Дана школе
 
Тестирање ученика који крећу у први разред , друга половина маја и прва половина јуна
Пробни завршни испит за ученике 8. разреда
 
29.05. 2015 Одржана седница Наставничког већа
 
 
ЈУН
 
01.06.2015 почиње припремна настава за ученике 8. разреда.
Тестирање ученика који крећу у први разред , друга половина маја и прва половина јуна
 
 
02.06.2015 Пета седница Ученичког парламента
 
12.06 .2015 крај другог полугодишта
 
15, 16, 17.06 2015 ЗАВРШНИ ИСПИТ
 
18.06.2015. Одржана седница Наставничког већа
 
24.06.2015 Састанак Тима за самовредновање
 
29.06.2015  Одржана седница Наставничког већа
 
ЈУЛ
 
 
АВГУСТ
 
27.08.2015 Одржана седница Наставничког већа
27. 08.2015 семинар „Оцена, самопроцена и формативно оцењивање“, БИГЗ Центар за савремено образовање
28.08.2015 Састанак Тима за самовредновање, одабрана област за самовредновање за школску 2015/2016 годину: ШКОЛСКИ ПЛАН И ПРОГРАМ