летопис 2013/2014

ОШ „Јанко Катић “
Рогача
 
 - ЛЕТОПИС ШКОЛЕ -
 
Школска  2013 / 2014 година

 
 
 
 
СЕПТЕМБАР
Понедељак 02. 09.2013 почетак школске године
 
 
 
БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА
 
МАТИЧНА ШКОЛА У РОГАЧИ
 

Разред и одељење Број ученика Одељењски старешина
I-1 9 Аћимовић Владан
II-1 8 Војиновић Милка
III-1 7 Ристески Тијана
IV-1 14 Шормаз Оливера
Укупно у млађим разр. 38  
V-1 16 Миљковић Снежана
VI-1 13 Илић Станица
VII-1 20 Ђуричић Кристина
VIII-1 18 Томчић Станка
Укупно у старијим раз. 67  
Укупно 105  
 
 
ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА
 
Разред и одељење I раз. II раз. III раз. IV раз Укупно Одељењски старешина
Сибница 2 - - 1 3 III-IV  Љиљана Паркић
Дрлупа 5
 
 
6
5  
9
10 I-III     Аћимовић Јасмина
15 II-IV   Поповић Јелена
Дучина 3  
5
8  
5
11 I-III     Спирић Боривоје
10 II-IV    Спирић Милана
Слатина - 2 2 1 5 I-II-III-IV  Душица Стевановић
  10 13 15 16 54  
 
 
Укупно 159 ученикa школе.
 
На првој седници Наставничког већа разматран је предлог Годишњег плана рада школе и донети распореди писмених и контролних задатак и ваннаставних активности.
 
У току прве недеље ученицима су подељени бесплатни уџбеници и они су уредили своје ормариће.
 
У току друге недеље септембра ученици 2, 3 и 4 разреда су радили иницијалне тестове из српској језика, математике  и света око нас, односно природе и друштва.
 
20.09.2013 ученици су учествовали на кросу РТС-а који је одржан у школском дворишту.
 
 
На другој седници Наставничког већа у септембу наставници су упознати са новим законима у области образовања и новим Правилником о оцењивању. Утврђен је распоред „Отвореног дана школе“ када родитељи/старатељи могу присусвовати часовим образовно -  васпитног рада школе
 
ОКТОБАР
 
 
У оквиру Дечје недеље у школи су организоване разне активности и спорска такмичења и одржан је Јесењи крос.
 
Наставници предметне наставе који ће предавати ученицима у 5. разреду почели су са реализацијом часова са ученицима 4. разреда.
 
10.2013 Први менторски састанак у оквиру пројекта професионална оријентација
 
У овом месецу обављени су систематски прегледи код педијатра и стоматолога.
 
29., 30, и 31. октобра одржане су седнице Одељењских и Наставничког већа на којима су анализирани разултати на крају првог класификационог периода.
 
 
НОВЕМБАР
15.11.2013 ученици петог разреда урадили Анкету о прилагођености на пети разред и предметну наставу. Резултати анкете представљени Наставничком већу.
 
23. 11. 2013 почели радови на санацији тоалета
 
28.11.2013 одржано предавање наставницима на тему „Мотиви у настави и учењу“
Санитарни инспектор обавио редовни преглед
Просветни инспектор обавио ванредан инспекцијски надзор
 
За математичко такмичење „Мислиша“ друштву Архимедес пријавњено 54 ученика
 
Наставнимчко веће донело одлуку о расписивању наградног конкурса на тему „Живот и дело св Саве“
 
ДЕЦЕМБАР
 
08.12.2013 Ученици осмог разреда урадили Анкету о избору занимања
Родитељи ученика попунили су анкету о задово           ству сарадњом са школом
 
ЈАНУАР
 
 
Ученици су пригодним програмом обележили Дан Светог Саве
 
 
 
ФЕБРУАР
 
 
Обављени систематски прегледи ученика
Почела припремна настава за ученике 8. разреда
 
 
МАРТ
 
 
Ученици радили Тест професионалних интересовања у оквиру професиналне оријентације, и резултати теста као и Анкете о избору заниманја престављени наставничком већу
 
 
 
АПРИЛ
 
Расписан конкурс општине Сопот „Живот је радост“
 
 
МАЈ
 
09.05. ДАН ШКОЛЕ, ученици пригодним програмом обележили Дан школе
14. 05. 2014 промоција Средње економско- трговинске школе из Сопота за ученике 8. разреда
 
20. 05. 2014 промоција Машинске школе Космај  из Сопота за ученике 8. разреда
 
20. 05. 2014 промоција Средње техничке школе из Младеновца за ученике 8. разреда
 
24.05.2014. Додела награда за ученике на ликовном и литерарном  конкурсу општине Сопот „Живот је радост“
19-23.05 2014 Ученици су учествовали у кросу РТС-а „Кроз Србију“
30.05. Ученици осмог разреда прославили малу матуру
 
ЈУН
 
 
14.06. завршена школска година, ученици 4. разреда правили проредбу и прославу поводом завршетка 4. разреда
16.05 ЗАВРШНИ ИСПИТ – тест из српског језика
17.05 ЗАВРШНИ ИСПИТ – тест из математике
19.05 ЗАВРШНИ ИСПИТ –  комбиновани тест
 
26.06.2014 званични резултати на завршном испиту
27.06.2014 Листе жеља
 
Родитељи радили анкету о задовољству сарадњом са школом.
 
 
 
ЈУЛ
 
 
АВГУСТ
 
Одржана одељењска и наставничка већа пред почетак нове школске године, започета израда Годишњег плана школе и израда школског програма, урађен извештај за претходну школску годину.