ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ БУДУЋИХ ПРВАКА

Датум: 31. Mart 2020 21:37 Категорија: Новости

Поштовани родитељи!

            Сагласно члану 55. Закона о основном образовању и васпитању (''Сл. гласник РС” бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018, 10/2019) у први разред се уписују ученици рођени у периоду од 01.03.2013. године  до 28.02.2014 године. Упис у први разред почиње од 01.04.2020. године.

Према упутству Министарства просвете, науке и технолошког развоја обавештавамо Вас о могућности електронског ИСКАЗИВАЊА ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД за наредну школску 2020-2021 годину. 

                                                                         
 ОШ „Јанко Катић“ Рогача
 Ул. Космајска бр. 153
 Тел школе: 011/8255-021
 Дел. број: 108. од 31.03.2020. године
 Факс:       8255-021
 Mail: osjankokatic@gmail.com
                                      ______________________________________                                                                             

 
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ БУДУЋИХ ПРВАКА
ШКОЛСКА 2020-2021 ГОДИНА
 
 
Поштовани родитељи!
            Сагласно члану 55. Закона о основном образовању и васпитању (''Сл. гласник РС” бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018, 10/2019) у први разред се уписују ученици рођени у периоду од 01.03.2013. године  до 28.02.2014 године. Упис у први разред почиње од 01.04.2020. године.
 
 
Према упутству Министарства просвете, науке и технолошког развоја обавештавамо Вас о могућности електронског ИСКАЗИВАЊА ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД за наредну школску 2020-2021 годину. Ова услуга омогућава родитељима будућих првака да остваре комуникацију са школом, а школи омогућава бољу организацију уписа и организовања образовно васпитног рада.
Битно је да се нагласи да исказивање заинтересованости НИЈЕ ОБАВЕЗНО и ако родитељ не искаже заинтересованост овим путем, никако се не доводи у питање упис детета у први разред.
Родитељ, односно други законски заступник може исказати заинтересованост за упис  први разред електронским путем на два начина:
 
 
 
  1. Директним исказивањем на порталу еУПРАВА https://euprava.gov.rs/ пријавом као физичко лице где ћете пратити упутства за регистрацију и коришћење на самом порталу
 
  1. Обраћањем школи, где школа као установа уноси податке за Ваше дете. У том случају родитељ се  обраћа  путем електронске поште запосленом у школи који је задужен за упис на доле наведени мејл или број телефона: 2391-055  и 061/279-3552, сваког радног дана од 09,00 до 14,00 часова:
 
Наташа Васић – секретар школе      osjankokatic@gmail.com
 
 Том приликом родитељ / законски заступник доставља следеће податке:
  • Име и презиме детета
  • Датум рођења детета   и   Ј М Б Г детета
  • Име и презиме и  ЈМБГ мајке/ законског заступника
  • Име и презиме и  ЈМБГ оца / законског заступника
  • Мејл и контакт телефон
  • Адреса пребивалишта детета:
(Адреса на којој је дете пријављено (адреса која стоји у дететовој пријави пребивалишта - мора да се подудара са подацима из евиденције пребивалишта које ће школа службено набавити електронским путем од надлежних институција, у складу са законом).
 
                                                                                     Директор школе
                                                                                     Јелена Поповић